Wat is osteopathie?

Osteopathie is een holistische manuele therapie; je lichaam wordt in zijn totaliteit (holistisch) benaderd en het onderzoek en de behandeling gebeuren met de handen (manueel).

Bij een dergelijke aanpak worden niet alleen je symptomen behandeld, maar tracht de osteopaat ook de oorzaak van je probleem aan te pakken. Het kan zijn dat de oorzaak niet direct in de regio van de klacht ligt. De oorzaak van chronische rugpijn kan bijvoorbeeld liggen in mobiliteitsbeperking van de schedel, de wervelkolom, het bekken, de voet of een orgaan (nier, dikke darm, ...). De osteopaat onderzoekt daarom niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam.

 

Hoe ga ik te werk?

Tijdens een eerste consultatie wordt een grondige anamnese (vraaggesprek) afgenomen. Om een goed beeld te krijgen, wordt geïnformeerd naar jouw huidige klachten, maar ook naar jouw medische voorgeschiedenis, je leefgewoonten, eventuele ongeval-len, je eetgewoonten en gebruik van medicatie.
Daarna volgt een mobiliteitsonderzoek. Hierbij wordt de beweeglijkheid van wervelzuil en ledematen onderzocht.
De behandeling zelf kan variëren van subtiel tot stevig. De osteopaat behandelt met zachte manuele technieken en indien nodig worden stevigere handelingen toegepast, zoals manipulaties.
Na de behandeling heeft het lichaam tijd nodig om te reageren op de technieken; er wordt meestal één week of langer gewacht voor een volgende behandeling. Soms gebeurt het dat je in eerste instantie een verergering van klachten ervaart; dat is een normale reactie in het zoeken naar een nieuw evenwicht. Na een drietal behandelingen is er vaak een merkbare verbetering.